Blog

Länkade Öppna Data – lösningen på lågt återanvändande av kommunernas data

Länkade Öppna Data  – lösningen på lågt återanvändande av kommunernas data? Att Öppna Data har ett stort demokratiskt och ekonomisk värde finns det många som tycker. EU-kommissionärer, konsultfirman McKinsey, Open Knowledge Foundation och många fler. Även jag själv tillhör de troendes skara. Men varför händer det så lite? Varför skapas inte alla dessa demokratiska och […]

An introduction to School of Data

  There is a great potential to use data, particularly open data in order to make the world a better place and improve the lives of citizens around the world. For instance, open data can be used to increase the transparency and accountability of governments.However, many of the groups who are closest to the problems […]

OKFN Sverige – Tillkännagivande av lokalgrupp!

Open Knowledge Foundation (OKFN) Sverige är den nystartade lokala grupp som representerar OKFN i Sverige och lägger fokus på Öppna Data inom olika områden i samhället. Öppna data är data som kan användas, återanvändas och åter distribueras av vem som helst fritt – som mest bara skyldig till att attribuera och dela på lika villkor. […]

OKFN Sweden Press Release – Local Group Announcement!

Open Knowledge Foundation Sweden (OKFN) is the newly started local group representing OKFN in Sweden. It is putting focus on Open Data within different sectors of society. Open data is data that can be used, reused and redistributed by anyone freely – at most, only subject to the requirement to attribution and share-alike. Up until […]

First OKFN Academic Event at KTH

OKFN starts its first Academic event from Royal Institute of Technology in Stockholm. If you are interested in Open Innovation, Open Design, this event is for you. “The Path Less Travelled: Traversing the Digital to Physical in Open Design”  by Dr. George Kuk, Nottingham University Business School Welcome to this seminar in which George will […]