Våra Projekt

Aktiva projekt

Open Up!

Open Up! är ett projekt av Open Knowledge Sweden och DIGG som hjälper offentliga institutioner att publicera mer öppna data kring upphandling och andra aktörer att återanvända den.

Tidigare/arkiverade projekt

 

FrågaStaten (nu Handlingar.se)

Genom en öppen och överskådlig plattform gör FrågaStaten.se det lätt och bekvämt för medborgare att använda Offentlighetsprincipen och fråga myndigheter om information som inte redan offentliggjorts. Plattformen låter användare begära ut och ta del av allmänna handlingar genom en digitaliserad och automatiserad samlingsplats. Samtidigt minskar den arbetsbelastningen för offentlig sektor. Finansiär: VINNOVA

Läs mer om projektet Fråga Staten och hur du kan involvera dig!

 

CLARITY – Öppna eFörvaltningstjänster

CLARITY-projektet undersöker hur regeringen och offentlig sektor kan erbjuda digitala tjänster som ökar medborgarnas förtroende och ökad effektivitet. Transparens och öppen teknik är centrala funktioner.

För detta behövs studier som gjorts på olika målgrupper och att samla lyckade exempel på nya och framväxande teknik. Skillnaden mellan behov och nuvarande kapacitet kartläggs och politik presenteras för Europeiska Kommissionen. Finansiär: EU Horizon 2020

Läs mer om CLARITY-projektet.

 

Global Open Data Index (Globala Öppna Data Index)

Varje år gör regeringar mer och mer data tillgängligt för allmänheten. Det globala Open Data Index kontrollerar att dessa data släpps bl.a. i enlighet med ”Öppen kunskap”, som innebär att innehåll, information eller data kan användas, återanvändas och omfördelas utan begränsningar. Globala Öppna Data Index samlar all information gällande länders öppenhet av data runtom i världen för att sedan presentera denna information på ett välstrukturerat och lättförståeligt sätt.

Läs mer om Globala Öppna Data Index och hur du kan bidra!

 

Lokala Öppna Data Census

Projektet Lokala Öppna Data Census (LODC) är en vidareutveckling av Global Open Data Index och ska granska situationen kring öppna data som är närmare dig som medborgare i Sverige. Varje år gör myndigheter, regioner och kommuner i Sverige mer och mer öppna data tillgängligt men det är fortfarande bara en droppe i havet av all den data som kan öppnas för att möjliggöra nytta. Med detta projekt hjälper du som medborare till att granska och ranka offentlig sektor som sedan sammanställs och uppdateras årsvis.

Delta och bidra i census för Kommuner och Städer här: http://se-city.census.okfn.org/

Delta och bidra i census för Regioner och Landsting här: http://sweden.census.okfn.org/

Läs mer om Lokala Öppna Data Census och hur du kan hjälpa till!

 

Öppna Mångfaldsdata

Öppna mångfaldsdata gör det lättare för t.ex. forskare, organisationer och intresserade att förstå landskapet av jämställdhet och mångfald i organisationer i Sverige.

Mer information finns här om Öppna Mångfaldsdata.