Laget

Anslut Dig

 • Stockholm, Sverige
 • https://se.okfn.org/
 • Diskussionsforum
 • Gå med i gruppen eller starta lokal grupp nära dig!
 • @OKFSE
 • Facebook

   

   

  Our organisation is made up of experienced and committed people. As a team we have expertise in everything from civic tech to open source and public participation.

   

  Alina Östling, Co-Chair

  Alina has a PhD title in Political Sciences from the European University Institute, and a strong professional background in democracy, public participation and new technologies. In addition to her academic expertise, she has a long experience in providing research, evaluation and policy support to the European Commission, international organisations (UNDP, UNICEF, OSCE/ODIHR) and civil society organisations (Transparency International, Open Government Partnership).

  See more info about me at: https://sites.google.com/view/alinaostling/home

  Email: alinost@gmail.com

   

  Fredrik Sjöberg Executive director, Styrelseledamot, Omvärldsanalytiker

  Arbetar på digitala byrån Creuna. Brinner för allt som är öppet och digitalt. Gillar att hitta digitala möjligheter som bidrar till att skapa ett bättre och mer öppet samhälle. Har skapat kommunikativa lösningar med hjälp av open source i över 10 år. Är en ivrig förespråkare av öppna data och vill få fler att se nyttan med att dela.

  Lead Business Developer, Customer Experience Management, at Tieto. Fredrik is passionate about everything that is open and digital. He likes to find digital solutions that help to create a better and more open society. He has created communicative solutions using open source for over 15 years, and is an avid advocate of open data who wants more people to see the benefits of sharing.

  Email: fredrik@herrsjoberg.se

   

  Intresseområden

  Medlemmar av denna lokala grupp i Stockholm är intresserade av de följande arbetsgrupperna i Open Knowledge:


  Open EducationOpen Education

  Open Geospatial Data
  Open GLAMOpen GLAM

  Open Government DataOpen Government Data

  Open ScienceOpen Science

  OpenSpendingOpenSpending

  Open Innovation
  Lobbying TransparencyLobbying Transparency

  Personal Data and PrivacyPersonlig Data och Integritet

  Public DomainPublic Domain

  Open Sustainability