Forskning, vetenskap och kultur

Fri tillgång till summan av mänsklig kunskap gör alla att fullt ut förstå deras liv och vår
värld, att göra medvetna val, och att bygga en bättre framtid tillsammans.

Alla ska ha tillgång till offentligt finansierad forskning inom alla områden, inklusive den senaste vetenskapen, medicin och kultur – både vetenskapliga artiklar och forskningsdata. Essentiell information såsom resultat från medicinska försök, framgångsrika eller inte, bör vara öppet tillgängliga för alla.

Vår påverkan på detta område:

Nedan kan du läsa mer om vårt arbete för att visa potentialen i öppna uppgifter och öppen kunskap inom området forskning, vetenskap och kultur. Klicka vidare för att läsa mer, ansluta och engagera dig.

Arbetsgrupper


Open Access

Denna grupp är tillägnad främjandet av “Open Access” enligt definitionen i Budapest Open Access Initiative.


Open Archaeology

Agerar som en central referenspunkt och stöd för personer intresserade av öppna arkeologiska data.


Open Bibliography

En grupp för att ge information, dokumentation och lösningar kring Öppna Bibliografiska Data


Open Definition

En gemenskap som är avsedd att främja, diskutera och vidareutveckla den Öppna Definitionen.


Open Design & Hardware

En gemenskap av designers och skapare intresserade av att genomföra öppenhet i design och hårdvara


Open Education

Binder samman människor för att främja öppna uppgifter, öppna lärresurser (OER) och öppna undervisningsmetoder.


Open Geospatial Data

Föra samman utövare för att identifiera områden för samarbete och att genomföra projekt avseende GIS refererade data.


OpenGLAM

Främjar öppen tillgång till digitala kulturarv som innehas av Gallerier, bibliotek (Libraries), Arkiv & Museum.


Open Humanities

Diskutera och genomföra öppenhet inom humanistisk forskning och rapportering om öppna projekt och resurser.


Open Linguistics

Främja idén och definition av öppna data i lingvistik och i förhållande till uppgifter språk.


Open Science

Den öppna vetenskapssamhället bygger verktyg, appar, dataset och riktlinjer för att främja alla aspekter av öppen vetenskap.


Open Sustainability

Open Sustainabilitys Arbetsgrupp strävar efter att förespråka och främja öppnandet av hållbarhetsinformation och datamängder.


Open Textbooks

En central referenspunkt och stöd för människor som är intresserade av öppna läroböcker.


Public Domain

En gemenskap intresserade av att utforska och underlätta användning och återanvändning av verk som är allmän egendom.

Projects


CKAN

CKAN är världens ledande datahanteringssystem i öppen källkod, vilket gör öppna data åtkomliga.


DM2E

DM2E bygger de verktyg och samhällen för att möjliggöra humaniora forskare att arbeta med manuskript


LinkedUp

LinkedUp-Projektet stödjer utnyttjandet av öppna och länkade data tillgängliga på webben genom


Panton Fellowships

Vi tror att öppna data innebär bättre vetenskap.


Public Domain Review

En online tidning och icke-vinstdrivande projekt som arbetar för och fira det offentliga rummet


School of Data

School of Data arbetar för att stärka det civila samhällets organisationer, journalister och medborgare med skicklighet kring öppna data och öppen information.

Andra Teman

//
https://d22739b8qd5enr.cloudfront.net/assets/CACHE/js/f12c1269fac7.js