Blog

Hur motiverar EU sitt beslut om Västerås flygplats?

EU-kommissionen har utrett ett klagomål från flygbolaget SAS rörande påstått olagligt statligt stöd med anledning av avtalen mellan Västerås flygplats och Ryanair. Kommissionen har även undersökt om Västerås kommuns bidrag till flygplatsen under åren 2000–2010 varit att betrakta som otillåtet statsstöd.1 Västerås flygplats frias i båda fallen, meddelade EU-kommissionen den 1 oktober.2 Det är oklart […]

J++ Stockholm about the development of data journalism in Sweden

Journalism++ — is a network of companies and individuals who share common passion for data-driven story telling. According to the manifesto, they define journalism as “making interesting what is important” and not the opposite. “We believe that open beats closed. Open source is our default behaviour”, — said in the manifesto. Now J++ consists of […]

Fem skäl till varför journalister bör delta i Hackathon

Många journalister är inte intresserade i programmering, eftersom de oftast har humanistisk bakgrund. Dessutom har journalister ofta inte möjlighet att arbeta direkt med utvecklare och designer. Datajournalisten Natalia Karbasova som jobbar i Hubert Burda Media (Tyskland) förklarar, varför hackathon är bra för journalisters utveckling. För att motivera journalister delta i hackathon – har vi därför en […]